KWE Kintetsu World Exprss, Inc.
China Information
Search
Search
Services and Solutions for China Business KWE's business development in China China City Infomation Distance and transit time between cities in China
HOME -> Distance and transit time between cities in China
Distance and transit time between cities in China

Data for major cities are shown below (*)
(*) Note: Road and whether conditions affect the actual transit time. This information is for reference only.
From Beijing
destination
distance (km)
hours
Tianjin
120
2.6
Shijiazhuang
270
5.9
Jinan
420
9.2
Zhengzhou
720
15.8
Shenyang
799
17.6
Qingdao
830
18.3
Dalian
900
19.8
Changchun
1030
22.7
Hefei
1100
24.2
Jilin
1140
25.1
Nanjing
1140
25.1
Xian
1220
26.8
destination
distance (km)
hours
Wuhan
1230
27.1
Shanghai
1490
32.8
Hangzhou
1493
32.8
Changsha
1640
36.1
Lanzhou
1780
39.2
Chongqing
2130
46.9
Chengdu
2160
47.5
Fuzhou
2250
49.5
Guangzhou
2480
54.6
Shenzhen
2640
58.1
Kunming
3230
71.1
Urumqi
3820
84.0